האי המשפחתי באר שבע
073-7835560

26fd72_12eb6ba0c9c645118a7e609f4830379e_