האי המשפחתי באר שבע

073-7831168

26fd72_12eb6ba0c9c645118a7e609f4830379e_